PRIMARIA COMUNEI CHIESD

Judetul Salaj

Anunturi de atribuire

ROMANIA
JUDETUL  SALAJ
COMUNA  CHIESD
NR.775/31.03.2014

                                                                                            ANUNT DE ATRIBUIRE
                            privind atribuirea  Contractului de servicii privind delegarea gestiunii prin concesionare a unei parti a serviciului
                                                                                de salubrizare a com Chiesd, jud Salaj
Sectiunea I Autoritatea contractanta

1.Autoritatea contractanta
Comuna Chiesd,nr. 376, jud Salaj, cod postal 457070,persoana de contact, Babtan  Gheorghe , tel 0260652906, email chiesd@gmail.com
2.Tipul autoritatii contractante
Institutie
Activitate-servicii generale ale administratiilor publice
3.Autoritatea  contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante-nu

Sectiunea II  Obiectul  contractului

1.Denumirea contractului
Contract de servicii privind delegarea gestiunii prin concesionare a unei parti a serviciului de salubrizare a comunei Chiesd, judetul Salaj.
2.Tipul  contractului
-servicii, 16-servicii de eliminare a deseurilor menajere, servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de executare-Comuna Chiesd cu satele apartinatoare
Codul Nuts RO 116-Salaj
3.Descrierea contractului
Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale
4.Clasificarea CPV
90500000-2-servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
90511200-4 -servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev. 2)
90511300-5 -servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev. 2)
90512000-9 servicii de transport a deseurilor menajere (Rev.2)
5. Contractul intra sub incidenta  acordului privind contractele de achizitii publice-nu
6.Valoarea finala a contractului
216720 lei

Sectiunea IV-Procedura
 

1.Tipul procedurii
Licitatie deschisa
2.Criteriul de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa-70% pretul ofertei, 30% gradul de preluare a riscurilor
3.S-a organizat o licitatie electronica- nu

Sectiunea  V-Atribuirea contractului

1.Numarul si denumirea contractului
519/28.02.2014, Delegarea gestiunii prin concesionarea a unei parti a serviciului de salubrizare a comunei Chiesd, judetul Salaj.
2.Data transmiterii in SEAP- 13.12.2013
3.Numarul de oferte primite-1
Numarul de oferte admisibile -1
4.Numele si adresa operatorului economic caruia i s-a atribuit contractul
SC Ave Salaj Ecoserv SRL , cu sediul in Zalau str. Fabricii nr. 30/A, tel 0360101477
5. Valoare estimata a contractului
216.720 lei
6. Valoarea finala  a contrcatului
216.720 lei

Sectiunea VI-Informatii suplimentare


1. Contractul este legat de un proiect/program finantat din fonduri  comunitare -nu.
2. Cai de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
str.Stavopoleos, nr. 6, sector 3 Bucuresti, cod postal 030084, tel 0213104641, email office@cnsc.ro,
fax 0213104642
3. Data expedierii prezentului anunt 31.03.2014


        PRIMAR
   CATANA  IOAN

» Anunt atribuire serviciu salubrizare -